Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují postup pro shromažďování, ukládání, používání, zveřejňování a předávání informací, které ihome-cs.techexpertolux.com (dále jen SPOLEČNOST) přijímá od uživatelů a klientů zdroje (dále UŽIVATEL) https://ihome-cs.techexpertolux.com ( dále jen STRÁNKA) ... Prezentované zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny související zdroje, subdomény, produkty, služby a služby SPOLEČNOSTI.

Obecná ustanovení

Používání STRÁNKY UŽIVATELEM znamená přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů a podmínek zpracování osobních údajů UŽIVATELE. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí UŽIVATEL přestat používat STRÁNKU.

Předložené zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tuto STRÁNKU a informační údaje, které UŽIVATELÉ dobrovolně poskytují. Její akce se nevztahuje na zdroje třetích stran, včetně těch, které zmiňují STRÁNKU nebo které obsahují přímé odkazy na STRÁNKU. SPOLEČNOST neověřuje přesnost osobních údajů poskytnutých UŽIVATELEM.

Osobní údaje UŽIVATELŮ zpracovávané SPOLEČNOSTÍ

Při návštěvě STRÁNKY se automaticky určí vaše IP adresa, název domény, země registrace IP. Zaznamenáváme také fakta o přechodu prostřednictvím stránek WEBU, další informace, které váš prohlížeč poskytuje otevřeně a dobrovolně. Tyto informace pomáhají výrazně zjednodušit používání WEBU, aby bylo hledání materiálů, které potřebujete nebo pro vás zajímavé, mnohem rychlejší a pohodlnější.

STRÁNKA implementuje standardní technologii pro přizpůsobení stylů zobrazování stránek a obsahu na nich zveřejněného podle parametrů vašeho konkrétního monitoru „cookies“. „Cookies“ jsou data uložená na pevném disku o navštívených webových stránkách, uživatelských nastaveních a osobních nastaveních pro prohlížení obsahu. Technologie „cookies“ implementovaná na WEBU poskytuje informace o tom, ze kterého zdroje třetí strany byl přechod na Web proveden, název domény vašeho poskytovatele, zemi návštěvníka, údaje o materiálech stažených z WEBU. Tuto technologii využívají také čítače prohlížeče Google.

„Cookies“ neshromažďuje osobní ani důvěrné informace o uživateli, tuto technologii lze zablokovat během osobní práce se SITE, pomocí nastavení vašeho prohlížeče, nebo můžete nastavit povinné oznámení o odesílání „cookies“.

SITE implementuje standardní technologii pro počítání počtu návštěvníků a zobrazení stránek, hodnocení technických schopností hostitelských serverů, hodnocení, účast organizací třetích stran. Tyto informace nám umožňují sledovat aktivitu návštěvníků, relevanci prezentovaného obsahu, jeho relevanci a charakterizovat navštívené publikum. Toto shromažďování údajů nám také pomáhá uspořádat stránky a materiál co nejpříjemnějším způsobem, abychom zajistili efektivní interakci a bezchybnou práci s prohlížeči návštěvníků.

Zaznamenáváme informace o pohybech na STRÁNKÁCH, stránky prohlížené obecně, nikoli osobně. Žádné osobní ani individuální údaje bez souhlasu uživatelů SPOLEČNOSTI nebudou použity ani předány třetím stranám.

Veškeré osobní údaje, včetně identifikačních údajů, poskytují uživatelé SITE výhradně dobrovolně. Veškerá data, která zanecháte na WEBU vlastní rukou při registraci, při objednávání, vyplňování formulářů (jméno, e-mailová adresa), jsou utajována a nezveřejňována. Každý návštěvník STRÁNKY má právo odmítnout poskytnutí jakýchkoli osobních údajů a navštívit zdroj pod podmínkou absolutní anonymity, ledaže by tyto akce mohly narušit správné používání určitých funkcí nebo schopností STRÁNKY.

Účely zpracování osobních údajů UŽIVATELŮ

SPOLEČNOST shromážděné informace o osobních údajích návštěvníků STRÁNKY lze použít k následujícím účelům:

  • Komunikace s UŽIVATELEM, včetně zasílání oznámení, žádostí a informací týkajících se používání STRÁNKY, práce SPOLEČNOSTI, plnění dohod a smluv SPOLEČNOSTI, jakož i zpracování žádostí a žádostí od UŽIVATELE;
  • Zlepšení kvality služeb zákazníkům a uživatelům. Vámi poskytnuté údaje pomáhají mnohem efektivněji reagovat na požadavky nebo požadavky návštěvníků, zákazníků;
  • Personalizace uživatelských zkušeností. Tyto informace se používají k sestavení „portrétu“ uživatele, k určení obsahu, který vás zajímá, služeb, které jsou pro vás relevantní a poskytované na STRÁNCE;
  • Zpracování objednávek a plateb. Poskytnuté informace se používají k zadání objednávky, kontrole příjmu platby za ni. Žádné finanční ani osobní informace o našich UŽIVATELÍCH nejsou předávány třetím osobám a jsou považovány za důvěrné.

Opatření použitá k ochraně osobních údajů UŽIVATELE

SPOLEČNOST přijímá nezbytná a dostatečná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů UŽIVATELE před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, změnami, blokováním, kopírováním, distribucí, jakož i před jinými nezákonnými akcemi třetích stran, které s nimi nakládají.

Změny zásad ochrany osobních údajů. Platné právní předpisy

SPOLEČNOST si vyhrazuje právo změnit nebo upravit podmínky Zásad ochrany osobních údajů. V případě provedení jakýchkoli změn nebo inovací v těchto zásadách je uvedeno datum poslední aktualizace. Používáním tohoto WEBU vyjadřujete souhlas s výše uvedenými podmínkami a rovněž přebíráte odpovědnost za pravidelné hodnocení inovací a změn v zásadách ochrany osobních údajů.

Odepření odpovědnosti

STRÁNKA nepřebírá odpovědnost za akce jiných webů a zdrojů, třetích stran a návštěvníků třetích stran.

Zpětná vazba

Veškeré návrhy nebo dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů na webu společnosti, má uživatel právo podávat zprávy o následujících kontaktech:

E-mailem:

sdílet s přáteli
ihome-cs.techexpertolux.com

Nadace

Větrání

Topení